Hero Image
16 July 2020
Barcelona, Spain
Exponential Day #2 workshop

L’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa (en endavant, ACCIÓ) tractarà les seves dades personals amb la finalitat de gestionar la sol·licitud que vostè realitza mitjançant aquest formulari i enviar-li comunicacions i enquestes de satisfacció que vostè podrà voluntàriament respondre, sobre les nostres activitats i serveis. Així mateix, en el cas que vostè així ho consenti, ACCIÓ tractarà la seva imatge o la seva veu per tal d’utilitzar-la per la seva publicació a qualsevol medi de comunicació a efectes d’informar sobre els serveis i les activitats que ACCIÓ realitza.ACCIÓ pot tractar les seves dades amb les finalitats esmentades perquè està obligada a atendre i gestionar la seva sol·licitud. L’enviament de comunicacions sobre les nostres activitats i serveis es troba expressament autoritzat per llei. En el cas que vostè participi a les nostres activitats, l’enviament d’enquestes de satisfacció sobre les mateixes està legitimat per la necessitat de millorar les activitats i serveis que oferim conforme la nostra missió pública. Així mateix, ACCIÓ solament tractarà la seva imatge o la seva veu en el cas que vostè presti el seu consentiment per a fer-ho. Les dades personals podran ser comunicades a administracions públiques per al compliment de les nostres obligacions legals així com a proveïdors de serveis a ACCIÓ.Vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició enviant una comunicació a través de l’adreça postal a Passeig de Gràcia, 129, C.P. 08008 de Barcelona, o bé enviant un correu electrònic a dades.accio@gencat.cat.Per més informació: http://www.accio.gencat.cat/ca/avis-legal

Registration
Closed since 16 July 2020
Location Virtual
Organised by
Participants
PIME 50
Startup 40
Altres 27
Gran corporació 14
ACCIÓ - Agència per la competitivitat de l'empresa 4
Centre/investigador desenvolupador de tecnologia 3
Total 138